Beëdigde vertaling voor verschillende documenten

Elena Translations levert vertaaldiensten aan bedrijven en particulieren. Wij zijn gespecialiseerd in beëdigde en niet-beëdigde vertalingen in de volgende talencombinaties: Russisch-Engels, Engels-Russisch, Nederlands-Russisch, Russisch-Nederlands.

Documenten icoon

Elena Translations levert beëdigde vertalingen aan bedrijven en particulieren.

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van zowel een beëdigde vertaling als een niet-beëdigde vertaling in de volgende talencombinaties:

 • Russisch-Engels
 • Engels-Russisch
 • Nederlands-Russisch

Voorbeelden van documenten waarvoor een beëdigde vertaling nodig is:

 • geboorteakte,
 • diploma,
 • huwelijksakten,
 • verblijfsvergunning,
 • overlijdensakte,
 • uittreksels basisregister personen,
 • ongehuwdverklaring,
 • scheidingsakte,
 • certificaten van fiscale woonplaatsverklaring,
 • bedrijfsstatuten,
 • uittreksel van de Kamer van Koophandel,
 • notariële documenten,
 • testament,
 • adoptieverklaring,
 • financiële documenten,
 • contract,
 • patent,
 • en andere officiële documenten.

Als de beëdigde vertaling bestemd is voor gebruik in het buitenland, moet het vaak worden gelegaliseerd. Meestal kan dit door middel van een apostille. Het regelen van een apostille voor uw vertalingen kan elke rechtbank in Nederland.

Beëdigde vertalingen

Een beëdigd vertaler in Nederland is een vertaler die geregistreerd staat in het register van het bureau “Beëdigde Tolken en Vertalers” en beëdigd is door een Nederlandse rechtbank. Hij of zij is geautoriseerd om beëdigde vertalingen uit te voeren en deze te certificeren door middel van een stempel, een verklaring en een handtekening. Dit garandeert dat de vertaling compleet, authentiek en nauwkeurig is. De vertaling, het originele document (of een kopie hiervan) en de verklaring van de vertaler worden samengevoegd tot één document.

Als de vertaling aan een kopie van het origineel wordt gehecht, kan het nodig zijn om de kopie te laten waarmerken. Dit kunt u laten doen door een notaris of de organisatie die het officiële document heeft afgegeven. Om erachter te komen of de beëdigde vertaling gehecht moet worden aan het originele document of aan een (gewaarmerkte) kopie van dit document, kunt u het beste contact opnemen met de organisatie waarvoor de beëdigde vertaling bedoeld is.

Beëdigde vertalingen zijn nodig voor documenten die verstuurd moeten worden naar officiële organisaties voor officiële procedures. In Nederland zijn deze organisaties onder andere: Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), Internationale diplomawaardering (IDW), politiebureaus, gemeenten, opleidingsinstituten, enz.
Over het algemeen zijn beëdigde vertalingen van de volgende documenten nodig: geboorteakten, overlijdensakten, huwelijksakten, ongehuwd verklaringen, scheidingsaktes, certificaten van fiscale woonplaatsverklaringen, diploma’s, bedrijfsstatuten, uittreksels uit het register van de Kamer van Koophandel, notariële documenten, testamenten, adoptieverklaringen, financiële documenten, contracten, patenten en andere officiële documenten.

Als het nodig is kan de authenticiteit van de handtekening van de vertaler worden bevestigd door legalisatie of door een apostille te plaatsen. Het apostille certificaat is een versimpelde procedure om de vertaling te legaliseren, zodat het geaccepteerd wordt in alle landen die aangesloten zijn bij het apostilleverdrag. Apostilles kunnen worden verkregen bij een rechtbank in Nederland. Landen die niet aangesloten zijn bij het apostilleverdrag, kunnen gebruik maken van de standaard legalisatie procedure. Meer informatie vindt u op de website van de IND: https://ind.nl/Paginas/Legalisatie-en-vertaling-van-documenten.aspx

Niet-beëdigde vertalingen

Niet-beëdigde vertalingen zijn vertalingen van de documenten die niet gebruikt hoeven te worden voor officiële procedures. In dit geval hoeft de vertaler geen stempel te zetten op het document en hoeft er geen verklaring of handtekening op het document gezet te worden. Niet-beëdigde vertalingen zijn vaak net zo goed als beëdigde vertalingen. Een beëdigde vertaling betekent niet altijd dat de kwaliteit vanzelfsprekend goed is.

Procedure vertaling van Elena Translations:

 1. Hier kunt u ook uw ingescande kopieën van uw documenten toevoegen, of deze per email naar mij toezenden.
 2. Binnen een aantal uur (maximaal 1 werkdag) zal ik u per email een vrijblijvende offerte toesturen met een prijsindicatie en de datum waarop de vertaling klaar kan zijn.
 3. Als u hiermee akkoord gaat, dan ontvang ik graag een bevestiging van de gemaakte afspraken per  e-mail.
 4. Afhankelijk van de eisen van de organisatie waarvoor de vertaling bedoeld is, kan het voorkomen dat de vertaling aan het origineel gehecht moet worden, en dan moet het originele document per aangetekende post worden verstuurd. Als u hier niet zeker van bent, informeer dan alstublieft bij de organisatie waarvoor u de vertaling nodig hebt. Meestal is het voldoende om een kopie van het originele document op te sturen per e-mail.
 5. Nadat ik uw bevestiging van de gemaakte afspraken heb ontvangen, begint het vertaalproces.
 6. Als de vertaling klaar is, verstuur ik de vertaling per e-mail of per post.
 7. Ik zou het op prijs stellen om uw feedback te krijgen. Als u een beoordeling achter wilt laten, klik dan op de link die ik u per e-mail gestuurd heb. U kunt dan bij Google een review achter laten over hoe u mijn services hebt ervaren.